Từ chối trách nghiệm

Hoangnammmo.com tuyên bố trừ chối trách nghiệm với các trường hợp sau:

I. Nội dung quảng cáo trên các kênh social

Nội bộ của Hoangnammmo.com không chạy quảng cáo trên bất kì các kênh social nào. Toàn bộ nội dung quảng cáo điều hướng traffic về hoangnammmo.com 100% là do CTV của chúng tôi thực hiện.

Vậy nên chúng tôi sẽ không chịu trách nghiệm về: nội dung, tính chính xác, nguyên mẫu, bản quyền, sở hữu trí tuệ … về nội dung đó.

II. Liên kết với đơn vị đào tạo

Hoangnammmo.com hiện tại hoạt động độc lập, không liên kết với bất kì đơn vị đào tạo nào khác.

III. Phương thức thanh toán

Hiện tại Hoangnammmo.com chỉ có 1 hình thức thanh toán duy nhất là chuyển khoản ngân hàng tới STK được chỉ định tại phần thanh toán.

Với pháp nhân: Nguyễn Hoàng Nam

Chúng tôi không chịu trách nghiệm với bất kì trường hợp nào không thanh toán qua hình thức được quy định

IV. Chính sách hoàn tiền

Hoangnammmo.com hiện tại là nền tảng khóa học số nên chúng tôi không chấp nhận toàn tiền cho khách hàng dưới bất kì hình thức nào.

Không có bất kì ngoại lệ nào được thực hiện.

V. Tính chính xác và toàn vẹn

Chúng tôi không chịu trách nghiệm về bất kì nội dung nào của CTV đưa lên trên kênh quảng cáo

VI. Điều khoản dịch vụ

Xem tại đây