Chính sách đổi trả hàng

Hiện tại Noti Edu thực hiện việc thanh toán tự động nên sẽ không áp dụng chính sách đổi trả hàng. Do là sản phẩm số nên việc đổi trả hàng là không thể